Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja distribueix 64.994 euros en subvencions públiques per a finançar la instal·lació de panells solars en les llars

El programa municipal beneficiarà a un total de 60 llars i edificis destinats per a l'autoconsum amb fins a ajudes de 1.101 euros en total

'MEDI AMBIENT' 31 d'octubre de 2023

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la llista definitiva per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades al foment per a la instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum en llars del municipi corresponent a l'exercici de l'any 2023. En total, les arques municipals finançaran la citada energia en un total de 60 habitatges per a autoconsum. 

Les ajudes estan incloses en el programa de subvencions municipals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en el qual s'aproven les sol·licituds acceptades d'entre totes les rebudes que complien, escrupolosament, els criteris existents en les bases reguladores. En total, la comissió d'avaluació municipal ha concedit 60 ajudes que permetran la instal·lació d'energia fotovoltaica. 

La gran majoria de les 60 sol·licituds que, finalment, han sigut concedides tindran una ajuda estàndard de 1.101 euros en total, gràcies als 3 quilowatts de cada habitatge, el màxim de potència previst en el plec de condicions. No obstant això, també existeixen altres casos de beneficiaris amb les ajudes amb 1.012 euros i un total de 2’76 quilowatts o els 990 euros i 2’7 quilowatts o els 704’64 quilowatts.   

Les ajudes obliguen els beneficiaris finals a estar al corrent les institucions tributàries i enfront de la Seguretat Social i, a més, no poden tindre pendent de justificar subvencions concedides per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Al final, s'ha concedit la pràctica totalitat de la partida pressupostària econòmica prevista al principi, és a dir, 64.994 euros en total. 
El programa municipal té com a principal objectiu aconseguir un model energètic alternatiu a l'actual per a, d'aquesta forma, aconseguir la sobirania energètica en aquesta localitat, un dels grans reptes inclosos en l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS), número 7. Sensibilitzar i conscienciar als ciutadans de la importància d'utilitzar energies netes i renovables és una altra la finalitat d'aquest programa d'ajudes. 

Les bases reguladores d'aquestes ajudes estableixen que es poden presentar a aquest programa d'ajudes les persones físiques, així com les comunitats de propietaris previstos en aquestes. D'aquesta forma, l'ajuntament se centra en el foment de l'autoconsum en l'àmbit privat de la llar per a generar l'electricitat necessària per al funcionament dels habitatges i reduir el consum de combustibles derivats del petroli.  

Un altre dels requisits que s'exigeix en les bases reguladores és l'obligació que els habitatges o edificis que opten a les subvencions econòmiques estiguen habitades en el moment de la sol·licitud, per al que hauran d'aportar l'oportú volant d'empadronament o bé autoritzar la seua consulta i les corresponents factures justificatives d'un consum elèctric superior als 2.500 quilowatts en l'última anualitat. 

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat el “esforç i el treball que s'ha realitzat en els últims anys per fomentar les energies renovables i netes entre els nostres ciutadans ja que, d'aquesta forma, no sols ajudem a conservar millor el nostre medi ambient i l'entorn natural, a més que aconseguim una major independència respecte de les fonts d'energies basades en el petroli i els seus derivats”. 

Les instal·lacions beneficiàries d'aquest programa econòmic han de romandre en l'habitatge o l'edifici per un període mínim de 10 anys una vegada han obtingut la subvenció corresponent a aquesta línia d'ajudes per a la instal·lació de les plaques d'energia fotovoltaica. S'exclouen d'aquestes ajudes municipals el cost de l'amortització emprada per a la seua instal·lació ni els interessos deutors registrat en els respectius comptes bancaris.