Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja sancionarà amb fins a 600 euros de multa l'abocament de productes contaminants al riu Túria i les accions contra la flora i la fauna

El ple municipal aprova el reglament d'utilització de les zones d'oci i esplai del riu Túria per a afavorir la convivència en aquesta àrea.

'MEDI AMBIENT' 24 d'octubre de 2023

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el reglament d'utilització de les zones d'esplai del riu Túria que són competència municipal i en el qual queden regulades totes aquelles accions o actituds que poden provocar problemes de convivència. El reglament tipifica de forma detallada les infraccions i les sancions per a aquelles persones que l'infringisquen. 

L'objectiu del reglament d'utilització de les zones d'esplai del riu Túria és fomentar la conscienciació, la convivència i la gestió eficaç del domini públic hidràulic en el domini territorial i amb especial atenció a les normes d'higiene en les zones de bany, els emplaçaments d'activitats, la presència d'animals, la pesca, la pràctica de jocs i els deporte o la circulació de vehicles en la zona. 

Amb la finalitat de convertir la zona del riu d'àmbit municipal “en un lloc de trobada i convivència durant tot l'any per a tots els ciutadans, per al seu gaudi i el seu benestar”, el ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha donat llum verda a aquest reglament que aposta per regular la seguretat ciutadana, la salut pública i la protecció del medi ambient, principalment. 

El reglament fixa la temporada de bany des de l'1 de juny fins a l'1 d'octubre de cada any, excepte modificació puntual o excepcional. A més, s'afigen a aquestes dates la setmana de Falles, Setmana Santa, Pont de Sant Vicent i el pont del 9 d’octubre, així com dies o caps de setmana fora de temporada reglamentats prèviament. A més, es fitaran les zones exclusives aptes per al bany i, per tant, la prohibició en resta de trams. 

A més, es regula la presència dels animals de companyia en les àrees recreatives del riu Túria, que hauran de circular correctament lligats per part del seu propietari i amb un morrió aquells que siguen considerats com a gossos potencialment perillosos. A més, els propietaris hauran d'impedir que els gossos o animals de companyia realitzen les seues deposicions en el riu o zones adjacents, i en aquest cas hauran de recollir i retirar els excrements en els depòsits habilitats a aquest efecte. 
El reglament municipal regula, a més, la circulació de vehicles per les zones pròximes al riu que no podran estacionar en tota la zona no urbana d'esplai del riu a menys de 100 metres de l'aigua, excepte en la zona habilitada mentre que les acampades també es prohibeixen durant tot l'any i a qualsevol hora, la instal·lació de tendes de campanya, així com les acampades en totes les zones del riu i adjacents.  

La contaminació acústica centra uns altres dels aspectes recollits en el reglament, ja que els aparells de radi, cassets, discos compactes o instruments musicals hauran de ser usats amb auriculars en les zones del riu. En cas d'infringir aquest precepte es considerarà una infracció lleu i, per tant, podrà #aplicar una sanció de fins a 75 euros en total. Aquesta mateixa sanció s'aplicarà per l'ús de sabons, detergents, incomplir les normes de neteja per part dels usuaris i visitants del riu o deixar instal·lats parasoles. 

Les infraccions greus portaran una sanció d'entre 75 i 150 euros per estacionar vehicles a menys de 10 metres de l'aigua, fer foc en el riu o zones adjacents, netejar estris de cuina en l'aigua, ús d'aparells sonors o instruments musicals en el riu o zones adjacents o el depòsit en contenidors de materials de combustió per part dels usuaris, entre altres. 

Finalment, les infraccions molt greus comportaran una sanció econòmica que oscil·larà entre els 150 i els 600 euros, entre les quals cal destacar l'abocament i depòsit de materials que puguen produir contaminació i risc d'accidents, realitzar una ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense autorització o provocar un impacte negatiu sobre la fauna i la flora, entre altres. 

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestat que aquest reglament “és un instrument necessari per a regular les situacions que es poden produir en les zones d'esplai del riu que són competència municipal puix que serviran per a facilitar la bona convivència entre les persones al mateix temps que protegiran tota la flora i la fauna existent en aquesta àrea tan volguda per tots els veïns i les veïnes”.