Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Riba-roja resol el 95% dels problemes i sol·licituds que plantegen els ciutadans a través dels mitjans tecnològics

El 36'4% de les incidències comunicades en l'App afecten l'àrea de vies i obres.

'PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARENCIA' 14 de març de 2018

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha resolt, de moment, el 95% dels problemes i peticions realitzats pels veïns del municipi al llarg del passat any 2017. De les 2.903 incidències plantejades pels habitants s’han resolt correctament 2.762, mentres que les restants 141 incidències estan en procés, actualment, de resoldre’s.

Les peticions que realitzen els habitants de Riba-roja a través de l’aplicació mòbil municipal representen el mitjà més habitual a través del qual fan arribar a l’ajuntament els problemes que els sorgixen en el dia a dia, tant en el nucli urbà com en les diverses urbanitzacions i àrees residencials existents. Cada una de les deficiències es comunica, posteriorment, als departaments corresponents.

Un estudi detallat pel departament de Participació Ciutadana i Transparència classifica les 2.903 incidències obertes pel consistori segons les àrees a què afecten les mateixes així com el recorregut que se succeïxen en cada una d’elles, des que es comunica a l’ajuntament fins que es resolen per complet. Les àrees de vies i serveis amb un 36'4%, medi ambient amb un altre 28'1, parcs i jardins amb un 15'06%, la policia local amb un 7'42% o participació ciutadana amb un 5'5% són les que més incidències reben.

En l’extrem oposat, les àrees que menys incidències reben són les pertanyents als departaments de l’agència de desenvolupament local amb un 0'15%, Educació amb un 0'08%, Recaptació amb un 0'15% o el padró amb un 0'08%, entre altres molts. Activitats amb un 0'38%, Esports amb un 0'54%, Biblioteques amb un 0'08% o Transports amb un 1'22% completen el llistat d’incidències.

Les 141 incidències que encara estan pendents de resolució suposen un 4'86% sobre el total d’anomalies comunicades pels veïns al llarg del passat any. D’elles, 54 estan radicades en ple nucli urbà -un 38'30%-, altres 20 pertanyen a la residencial Montealcedo -un 14'4'18%-, la urbanització la Reva amb altres 12 incidències -un 8'51%-, Masia de Traver amb altres 12 -un 8'51% sobre el total-, o el polígon industrial de Riba-roja amb altres 12 anomalies detectades -un altre 8'51%- són un altre dels factors que expliquen la memòria de l’aplicació informàtica.

Quant a les incidències en tràmit de resolució, cal recordar que 97 pertanyen al departament de vies i obres, altres 18 a parcs i jardins, 14 són de la policia local, 10 de l’àrea de medi ambient i les altres dos es repartixen entre la Mallà i l’àrea d’activitats. L’empresa Hidraqua encarregada de la gestió del subministrament d’aigua potable no ha rebut cap queixa ni problema.

El regidor de Participació Ciutadana i Transparència, Rafael Gómez, ha ressaltat l’èxit que ha suposat l’aplicació mòbil com a canal de comunicació entre l’ajuntament i els veïns de Riba-roja per quan es tracta d’un mitjà àgil, ràpid i eficaç en el dia de la vida dels nostres veïns, adaptar-se als nous temps i millorar els mitjans d’unió amb els habitants ha sigut el nostre principal objectiu i un dels reptes que ens fixem des de l’inici de la legislatura"

Gómez ha afegit que l’aplicació mòbil "és una de les nostres principals ferramentes per a atendre les necessitats i els problemes dels veïns de Riba-roja i per això continuarem en la mateixa línia, amb este motiu, potenciarem estes línies de comunicació entre l’administració local i els habitants; sens dubte, es tracta d’un dels pilars bàsics dels departaments municipals per a informar i al mateix temps augmentar la transparència ".