Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria acabarà les obres del PAI Pous 6 que es va aprovar en 1997 per la demora i la inactivitat de l'empresa adjudicatària que haurà de pagar 38.343 euros per danys i perjuís

El ple de l'ajuntament aprova una resolució pels incompliments de la mercantil en els terminis del desenvolupament i l'execució de les obres previstes.

'URBANISME' 11 de març de 2024

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat una resolució en la qual ha resolt l'adjudicació del programa d'actuació integrada (PAI) de la unitat d'execució Pous 6 a l'empresa adjudicatària per l'incompliment dels terminis en el desenvolupament i l'execució d'esta actuació. La decisió adoptada a instàncies del govern del PSPV ha comptat amb el suport, també, de Cormpromís i l'abstenció d'Esquerra Unida-Podem, el Partit Popular i Vox.

Entre les decisions adoptades pel ple municipal destaquen, a més, l'assumpció pel sistema de gestió directa del citat PAI amb un termini màxim de 5 anys des de l'aprovació d'este acord per a incoar l'expedient de contractació de les obres d'urbanització pendents i aprovar la liquidació econòmica en virtut del contracte-conveni amb l'empresa urbanitzador per un valor de 38.343 euros en total.

La liquidació global que haurà d'abonar l'empresa adjudicatària de l'actuació urbanística correspon a la indemnització en concepte de danys i perjuís per valor de 12.271 euros, altres 23.203 euros en compensació en metàl·lic per l'aprofitament lucratiu a favor de l'ajuntament corresponent al 10% del sòl del PAI Pous 6 i, finalment, altres 2.884 corresponent a la garantia definitiva.

L'expedient d'este programa urbanístic es remunta a l'any 1997 quan es va presentar una proposta per al desenvolupament de la unitat d'execució Pous 6 previst en el pla general d'ordenació urbana (PGOU) de 1995 i que, posteriorment, va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria al juliol de 1999 i amb el depòsit d'una fiança de 1.413 euros per part de l'empresa adjudicatària.

El projecte de reparcel·lació i urbanització previst en esta unitat d'execució va ser presentat, tramitat i aprovat en el ple d'agost de l'any 2000, amb el detall de les parcel·les resultants en la unitat d'execució. D'esta manera, s'havien tramitat tots els processos burocràtics necessaris per a portar avant l'execució de les obres previstes en el programa urbanístic validat pel ple municipal.

No obstant això, al febrer de 2004, el director d'execució de les obres va presentar la renúncia a les mateixes i mesos més tard, la mercantil adjudicatària va cedir davant notari la condició d'agent urbanitzador a una altra empresa per a l'execució del PAI, confirmat, a continuació, per la corresponent sessió plenària. La nova empresa adjudicatària demana l'anul·lació de l'anterior estudi de detall, presenta una nova reparcel·lació i, finalment, el ple municipal concedix el seu beneplàcit.

L'any 2007 s'acorda l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la unitat d'execució afectada i es concedix la llicència de segregació de les diverses parcel·les resultants en el projecte. No obstant això, un informe del tècnic municipal d'octubre de 2008 ressalta la necessitat d'acabar les obres i exigix informació a l'empresa, que assegura que a l'estiu de l'any 2009 estaran acabades totes les obres.

L'any 2012, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) detecta falta d'aportació de documentació per part de l'empresa i declara caducat l'expedient d'autorització dels abocaments per part de la unitat d'execució. Un altre informe municipal constata que l'import de les quotes urbanístiques és superior al pressupost inicial i l'empresa adjunta una nova memòria que és rebutja per un altre informe tècnic. A l'octubre de 2017 s'insta l'empresa a presentar un pla de treball que desemboca ara amb la resolució de la condició d'agent urbanitzador.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que esta decisió del ple municipal “és una nova prova del treball que hem de realitzar des de fa anys per a resoldre tots els problemes rebuts per culpa d'una gestió urbanística molt deficient per part del Partit Popular, per la seua deixadesa palpable i el seu escàs rigor i criteri a l'hora de dissenyar el futur urbanístic del nostre municipi”.