Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria adjudica 132.000 euros als clubs i entitats esportives que han dut a terme activitats i projectes d'interés públic

Les bases reguladores contemplen subvencions que fomenten la pràctica i competició esportiva, així com iniciatives del sector de l'oci i esplai.

'ESPORTS' 5 de febrer de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha fet públic el llistat de les entitats i associacions esportives de la localitat que han desenvolupat activitats i projectes al llarg del passat any 2023. En total, s'han concedit 132.000 euros en concepte de subvenció econòmiques a 22 entitats i associacions esportives radicades en la localitat.
 
La comissió d'avaluació formada a este efecte ha concedit les citades subvencions públiques a les 22 entitats beneficiàries pertanyents a diverses modalitats esportives que es duen a terme habitualment en la localitat, entre elles, cal destacar la colombicultura, el ball esportiu, la gimnàstica rítmica, el karate, la natació, el futbol, el tenis, el judo, el triatló, el handbol, el pàdel o el bàsquet, entre molts altres.

L'objectiu d'esta mena de subvencions econòmiques impulsades per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria és el suport i millora “de la pràctica esportives dels clubs i les entitats esportives, subvencionant els programes d'activitats esportives a desenvolupar, referits a projectes d'iniciació esportiva, el foment de la pràctica i la competició esportiva”, segons consta en les bases reguladores.

Per això, les 22 entitats i clubs esportius amb seu i espai d'activitats a Riba-roja de Túria han complit amb els requisits i les obligacions contingudes en el procés de concessió de les citades subvencions econòmiques a través del sistema de concurrència competitiva, de manera que en funció del grau de compliment i el nombre de requisits s'ha establit la quantia de l'ajuda final.

Entre els requisits que havien de reunir les entitats destaquen la seua inscripció en el registre municipal d'associacions de Riba-roja de Túria, estar legalment constituïts, no concórrer en cap de les circumstàncies que ho impedisquen, haver presentat en termini i forma la sol·licitud i la documentació necessària d'acord amb les bases reguladores o realitzar activitat de forma regular en el terme municipal que consistix a ser organitzada per l'entitat sota la supervisió d'un monitor i que consta d'un mínim de 30 sessions a l'any. També hauran d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

Els criteris objectius per a l'atorgament de la corresponent subvenció econòmica consistixen en l'esport base dirigit a fomentar el coneixement de l'esport d'una especialitat des de les categories inferiors a les juvenils, el foment de la paritat entre sexes, el nombre d'esportistes que componen el club o l'entitat esportiva determinada o les despeses esportives suportades durant la temporada 2022/2023 com ara pagament de fitxes, mútues, assegurances i revisió mèdica o pagament de quotes, pagament d'arbitratges o inscripcions en campionats oficials, entre altres.

El nivell de la competició esportiva –nacional, autonòmica o provincial- es tindrà, també, en compte a l'hora de concedir la subvenció, a més dels tècnics titulats i acreditats que realitzen funcions d'entrenament, ensenyament o preparació en el citat equip, el voluntariat aportat pel club per a participar en esdeveniments i esdeveniments esportius en la localitat, sense oblidar altres aspectes com a programa esportiu, estructura organitzativa, metodologia, o historial esportiu.

En cap cas se subvencionen en estes ajudes municipals aspectes com els interessos deutors dels comptes bancaris de l'entitats o clubs esportius de Riba-roja de Túria, els interessos o recàrrecs i sancions administratives i penals, les despeses de procediments judicials o les despeses derivades de celebracions gastronòmiques, excepte aquelles que es puguen entendre com a despeses de manutenció per participació en algun esdeveniment esportiu concret.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que es tracten de subvencions “molt importants i indispensables per al dia a dia de les entitats i les associacions esportives del nostre municipi, que els servirà per a desenvolupar totes les activitats i actes que duen a terme al llarg de la temporada i, especialment, la labor de socialització i formació dels joves”.