Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de T˙ria adjudica per 1'2 milions d'euros el servei de cÓtering social per als pr˛xims tres anys de dilluns a diumenge i serÓ gratu´t per a les rendes econ˛miques de fins a 900 euros mensuals

L'Ajuntament contracta el servei per a afavorir a les persones majors que no es valen per si mateixos per a elaborar el menjar que s'oferirÓ tots els dies, tambÚ els festius i diumenges.

'POLITIQUES INCLUSIVES, DRETS SOCIALS I MAJORS' 26 de desembre de 2022

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha adjudicat per 1’2 milions d'euros el servei de càtering social municipal per un període de tres anys, des de finals d'enguany fins a l'exercici de 2025. El servei públic es prestarà, a partir d'ara, tots els dies, diumenges i festius inclosos amb el nou contracte que s'ha formalitzat per part del govern local ja que fins ara s'oferia de dilluns a dissabte.

El servei de càtering social de Riba-roja de Túria està enfocat a les persones majors, persones amb dependència i/o diversitat funcional de la localitat als quals se'ls ofereix un menú per a millorar la qualitat de vida i contribuir, d'aquesta manera, a proporcionar una alimentació adequada al mateix temps que es prevenen trastorns de salut derivats, precisament, d'una alimentació deficient. El programa inclou la garantia dels drets socials com la inclusió social, l'autonomia i el desenvolupament personal, la convivència, la igualtat d'oportunitats i la participació social.

Les persones destinatàries d'aquest servei són aquelles persones o unitats de convivència de Riba-roja de Túria amb residència efectiva en el municipi d'almenys sis mesos anteriors a la sol·licitud, que presenten dificultats per a satisfer, per si mateixes, activitats relacionades amb la seua alimentació diària i que complisquen una sèrie de requisits. Entre ells, les raons d'edat o altres circumstàncies, no ser persona beneficiària d'altres ajudes, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i satisfer l'abonament del servei estipulat.

La freqüència del servei tindrà un caràcter ordinari quan el repartiment es faça de dilluns a dissabte de 13 a 15 hores i del servei extraordinari els diumenges i festius, a la mateixa hora. Els tècnics municipals podran concedir el servei als usuaris en funció dels dies de serveis setmanals, la periodicitat del mateix i l'aportació econòmica de la persona usuària. A més, podrà denegar-ho per no complir els requisits estipulats, no tindre la residència en la localitat, no haver presentat la documentació requerida i no acceptar les condicions del servei. Es podrà tramitar la baixa temporal en cas d'hospitalització de l'usuari, l'incompliment puntual d'algun deure, l'acolliment familiar, ingressos temporals d'altres centres, absències temporals o per criteri professional, entre altres.

El cost econòmic efectiu del servei per als usuaris que resulten beneficiaris del mateix dependrà dels ingressos anuals de la unitat de convivència, el nombre de persones que formen part de la mateixa i del temps de prestació. Les bases reguladores preveuen que resultarà gratuït en aquells casos en els quals els ingressos siguen de menors de 900 euros mensuals, es pagaran 3 euros el menú quan el barem oscil·le entre els 900 i els 1.200 euros, altres 4 euros quan estiguen compresos entre els 1.200 i els 1.500 i costarà 6’75 euros en els casos d'ingressos de més de 1.800 euros al mes.

L'adjudicació del servei de càtering ha tingut en compte criteris de tipus social de l'empresa com la seguretat i protecció en el treball i el pagament de salaris i costos laborals als treballadors, així com les quotes a la Seguretat Social, criteris ambientals com la recollida selectiva de les deixalles, una gestió correcta dels residus especials, a més d'altres criteris tècnic/específic en l'alimentació com l'ús de productes de temporada en els menús, cultivats a l'aire lliure, així com l'ús del 10% d'ingredients procedents de l'agricultura ecològica.

El plec de condicions preveia, també, criteris d'innovació com l'ús d'una eina d'optimització de les rutes, la presentació d'una auditoria ambiental sobre la qualitat del servei, disponibilitat d'instal·lacions i equipaments suficients, organització de plans de formació per als treballadors o un pla nutricional amb periodicitat trimestral, a més s'ha tingut en compte els criteris de comerços just i proximitat, sobre la utilització d'aquesta mena de productes.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha qualificat de “molt ambiciós” el projecte del nou servei de càtering social que ha entrat ja en funcionament “puix que suposa una actualització i una adaptació de les condicions a les necessitats dels usuaris actuals, amb un gran èxit en l'acolliment per part de les persones que l'utilitzen, amb una ampliació dels dies que es presta i amb preus molt bons per a afavorir a les persones més vulnerables”.