Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria ampliarà la depuradora de l'àrea industrial amb una inversió de 14'8 milions d'euros i duplicarà la capacitat de tractament de les aigües residuals fins a 2 milions de metres cúbics anuals

El projecte públic permetrà beneficiar a les més de 2.000 empreses situades en els polígons industrials en ampliar les actuals instal·lacions de la zona amb altres 8.705 metres quadrats.

'POLIGONS INDUSTRIALS' 8 de setembre de 2022

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el projecte de construcció de les obres de sanejament i depuració del polígon industrial de l'Oliveral que permetrà millorar notablement la capacitat de tractament i beneficiar, d'aquesta manera, a les més de 2.000 empreses situades en els polígons de l'àrea. La Generalitat Valenciana invertirà un total de 14’8 milions d'euros en el projecte públic.

El creixement del sector industrial de Riba-roja de Túria durant els últims anys ha obligat a escometre obres de millora i ampliació dels serveis de tractament i depuració de les aigües residuals que procedeixen de les empreses situes en el terme municipal. Per a això, l'Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (Epsar) ha elaborat un projecte en el qual s'estableix la necessitat de reconvertir i actualitzar les instal·lacions que donen servei, actualment, a les citades empreses.

El projecte d'execució de les noves instal·lacions de depuració inclou la conversió de l'actual planta depuradora de l'Oliveral en una estació de bombeig les dimensions del qual seran menors que les actuals en ocupar una superfície de 2.105 metres quadrats sobre el total de la parcel·la. La resta de les instal·lacions existents en aquesta depuradora es destinaran, d'aquesta manera, a completar les obres de sanejament necessàries amb el nou projecte.

A més, l'Epsar subratlla que s'hauran d'executar obres consistents en les noves conduccions de les aigües fecals amb un projecte en el qual les parcel·les afectades són de titularitat pública, a excepció del tram de les conduccions d'impulsió i retorn que afecta el sòl no urbanitzable. De les tres parcel·les que se cediran, una és considerada zona verda i les altres dues són equipaments dotacionals. Per a això, s'ha aprovat una modificació puntual de l'actual pla general d'ordenació urbana (PGOU) que permetrà la citada modificació.

Aquestes obres públiques suposaran una millora substancial en la dotació d'instal·lacions per al sanejament de les aigües residuals procedents de les zones industrials de Riba-roja de Túria en generar una millora en la qualitat de la depuració i una major garantia en el compliment de les exigències dels abocaments que s'implanten des dels organismes competents.

Paral·lelament a la reconversió de l'estació de l'Oliveral en una planta de bombeig de 2.105 metres quadrats d'extensió, el projecte de l'Epsar preveu, també, l'ampliació de les actuals instal·lacions situades en el sector 13 de Riba-roja de Túria per a englobar a les més de 2.000 empreses industrials. En total, es tractarà d'una planta depuradora que ocuparà en el futur un total de 15.906 metres quadrats, en afegir altres 8.705 metres als 7.201 metres actuals.

El projecte està valorat en un total de 14’8 milions d'euros que aportarà la Generalitat Valenciana a través de la citada Epsar que gestiona l'estació depuradora de les aigües residuals de les indústries afectades. D'aquesta manera, es tracta de la major obra que durà a terme la Generalitat en matèria de depuració en el terme municipal el creixement i l'expansió del qual ha quedat palés amb l'augment de les empreses que s'han instal·lats en els polígons.

A més, el cabal de tractament augmentarà considerablement, amb un disseny futur de 2 milions de metres cúbics a l'any, superior al milió de metres que es tracten en l'actualitat amb les aigües procedents de les depuradores del sector 13 i l'Oliveral. El tipus de tractament serà de depuració biològica mitjançant ventilació prolongada amb eliminació de nutrients, disposarà d'un pretractament conjunt, un tractament biològic en dues línies, l'existent i l'ampliada. S'instal·larà un nou tractament terciari per a la nova línia i un preparat per a la línia existent, a més d'una nova línia de tractament de fangs conjunt.

El projecte de millora i ampliació establit amb les noves inversions permetran absorbir la totalitat de l'abocament en la zona industrial i, al mateix temps, es deixarà un volum important de tractament lliure per a futurs desenvolupaments urbanístics, així com possibles variacions que es poden produir i executar en aquesta àrea industrial, en funció del creixement i la implantació de noves empreses i activitats previstes a mitjà o llarg termini.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquest projecte “suposa l'aposta de la Generalitat amb el president Ximo Puig al capdavant per millorar els nostres polígons i àrees industrials amb una inversió notable de fins als 14’8 milions d'euros que servirà per a millorar el tractament de les aigües residuals, un compromís d'aquest equip de govern per respectar el nostre medi ambient, compatible amb la implantació de noves empreses”.