Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria aprova el II Pla Municipal d'Igualtat en la seua lluita per aconseguir l'equitat total entre homes i dones en la localitat

El ple municipal va aprovar recentment aquesta iniciativa que tindrà una vigència que comprén els anys 2023 a 2027 i que aplicarà el caràcter transversal a totes les accions i iniciatives que es realitzen.

'DONA I FOMENT DE LA IGUALTAT' 23 de juny de 2023

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el II Pla Municipal d’Igualtat amb l'objectiu d'aconseguir l'equitat total entre homes i dones en la localitat. El pla municipal té com a principals eixos programàtics la realització de polítiques cap a la promoció de la igualtat i una anàlisi sociodemogràfica per a aproximar-se a la realitat social que es viu, actualment, en el municipi. Aquest pla s'ha aprovat el mes de maig passat amb els vots del govern del PSPV, l’Esquerra, Podem Riba-roja Pot, Ciudadanos i Compromís, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.

El pla municipal tindrà una vigència temporal que abasta els anys 2023 fins a 2027 en els quals s'abordaran, de manera exhaustiva, les necessitats que es detecten en la localitat en termes d'igualtat entre homes i dones al llarg dels quatre anys de vigència. Aquesta iniciativa pública recull, a més, les fases i mètodes d'investigació que s'apliquen per a crear un procés participatiu i col·laboratiu per a involucrar al conjunt de la població de Riba-roja de Túria en favor de la igualtat.

El marc jurídic sota el qual es durà a terme el pla d'Igualtat tindrà en compte l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) en qüestió de la defensa dels drets de les dones, en el qual se subratlla la situació i les metes de futur per a avançar cap a la igualtat efectiva. A més, en la redacció i elaboració del pla municipal s'adoptaran, també, els 17 ODS existents quant a la perspectiva de gènere en la seua concepció transversal de tots ells.

El pla municipal vetlarà perquè les dones i els homes puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense cap mena de discriminació i amb la garantia d'una igualtat completa i en les mateixes condicions. Garantir la compatibilitat de la vida familiar i laboral serà un dels eixos fonamentals d'aquesta iniciativa municipal com a fórmula essencial per a aconseguir la plena igualtat entre tots dos gèneres. Les àrees sobre les quals es treballarà de manera transversal són economia i ocupació; conciliació i corresponsabilitat; educació, cultura i teixit social; urbanisme; esport i salut; i, finalment, prevenció de la violència de gènere.

Aquest II Pla d’Igualtat 2023-2027 és una continuació i un aprofundiment del primer que abasta els anys 2018-2022 en el qual es tenia en compte set punts com a objectius de millora a Riba-roja de Túria i que amb la realització del futur pla es marca com a objectiu de desenvolupament l'ampliació dels 7 als 12 punts de diagnòstic per a la localitat. A més, es tindran en compte l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana que vela per la participació d'homes i dones en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions.

Els principis fonamentals que serviran per a l'anàlisi i l'estudi de la desigualtat de gènere a Riba-roja de Túria es consolidaran sobre la transversalitat de gènere en totes les accions i activitats polítiques que es desenvolupen en un futur a Riba-roja de Túria, sota la base primordial d'una sensibilització efectiva en matèria d'igualtat. El caràcter inter-seccional alertarà sobre les múltiples desigualtats que pateixen les dones, amb una visió oberta sobre les diferents problemàtiques que poden convergir en situacions de discriminació quant a ètnia, religió, gènere, classes social i diversitat funcional.

Altres aspectes que es completaran en l'elaboració del II Pla tindran en compte la diversitat quant a la necessitat d'una major empatia i comprensió sobre les diferents realitats socials existents actualment. La participació inclusiva, a més, s'unirà amb la idea de permetre la màxima participació i col·laboració de la pròpia ciutadania, com a eix màxim per a involucrar al conjunt de la població local en la presa de les decisions que els afecten directament.

Finalment, el II Pla d’Igualtat de Riba-roja de Túria s'elaborarà sota l'exercici democràtic de la transparència com a element central en les estructures de les accions polítiques que es duran a terme, amb una informació i una exposició de les mesures com a fórmula que ajuda a visibilitzar-les. En la comunicació es prestarà una atenció especial a la inclusió de la perspectiva de gènere per a reforçar l'equitat en el llenguatge i la seua presa en consideració en la quotidianitat comunicativa.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat la necessitat d'elaborar i redactar aquest II Pla Municipal d’Igualtat “com un eix fonamental per a aconseguir una major equitat entre homes i dones en la vida de la localitat ja que es tracta d'un compromís d'aquest equip de govern que hem adoptat des de fa anys i en el qual hem de continuar aprofundint fins a la completa desaparició de qualsevol escletxa de discriminació o desigualtat”.