Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria aprova subvencions per valor de 6.000 euros per a les associacions de festes i comissions de les urbanitzacions

La Junta de Govern referenda les ajudes econòmiques dirigides a fomentar l'organització i la celebració de les festes locals en el terme municipal.

'PARTICIPACIÓ CIUTADANA' 4 de juny de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les bases per a la concessió de les subvencions dirigides a finançar a les associacions de festes, comissions de festes i les associacions de veïns de les urbanitzacions. Les ajudes econòmiques es regularan a través del sistema de concurrència competitiva per al desenvolupament de les activitats i els programes festius corresponents a l'any 2024.

L'objectiu d'esta línia econòmica se centra en garantir la celebració de les festes que tenen lloc al llarg de l'any, corresponents a l'estiu, el nadal i aquelles amb caràcter general que servixen com a contribució al desenvolupament i la consolidació dels costums i tradicions populars. D'esta manera, s'aconseguirà una major relació social, cultural, participada i festiva dins de l'àmbit d'actuació.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha assignat un total de 6.000 euros emmarcats en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel ple municipal per al pagament d'una part dels gastos de les festes prepagables al 100% a través del repartiment d'estes bases reguladores per a les associacions, les comissions de festes i les associacions que s'hagen constituït des del 15 de març al 31 de desembre d'enguany.

Les bases reguladores exclouen, al seu torn, els programes i les activitats que es puguen finançar a través d'altres vies tenint en compte el caràcter específic d'estes, com aquelles pròpies d'associacions juvenils, esportives i d'acció social, la compra de mobiliari o béns d'equipament, així com grans obres de reparació o d'inversió que suposen un increment en el patrimoni de l'associació.

A més, també quedaran fora d'estes assignacions les factures que no consten en la relació de l'annex de les bases reguladores i que no aporten el seu corresponent justificant de pagament, qualsevol tipus d'activitat que supose un maltractament animal i vexació al mateix o les activitats que estiguen previstes en les subvencions veïnals de l'any en curs que es duguen a terme en el terme municipal.

Entre els gastos que sí que seran subvencionables destaquen la matèria 1, corresponents als castells inflables de l'oci familiar i la música, la matèria 2 amb el cinema, les representacions teatrals, cultura i entreteniment, la matèria 3 amb els gastos de propaganda, la difusió d'esdeveniment, merchandaising i publicitat i la matèria 4 amb els tallers per a tots els públics, el desenvolupament comunitari i la dinamització territorial en l'àmbit de la festa, entre altres.

A més, en la matèria 5 s'inclouen el projecte de llicència ambiental, amb els plans d'emergències, l'assegurança de responsabilitat civil i altres conceptes similars, la matèria 6 en la qual s'engloben els lloguers de taules, cadires, tanques i escenaris portàtils i, finalment, cal afegir la matèria 7, en la qual s'inclouen els lloguers de sanitaris químics i les altes provisionals de punts de llum, corrent i decoració de llums festives.

Les bases reguladores establixen els criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si és el cas, la ponderació dels mateixos i la seua quantia individualitzada, amb un 50% sobre el total -3.000 euros- amb un criteri proporcional al nombre d'habitants censats a la urbanització i un altre 50%, és a dir, els restants 3.000 euros, de manera equitativa entre el nombre d'associacions que presenten sol·licitud dins del termini establit.

El regidor d'urbanitzacions de Riba-roja de Túria, Rafael Gómez, ha afirmat que estes ajudes econòmiques “tenen un caràcter predominant de dinamització social i vertebració del municipi, en el qual les entitats i associacions locals complixen una funció essencial a l'hora de confeccionar i elaborar les activitats que es desenvolupen, posteriorment, durant les festes en el terme municipal”.