Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria aprova un Pla de Subvencions per al període 2023-2026 que permetrà una major eficàcia i eficiència en la gestió i concessió de les ajudes econòmiques

El ple municipal ha aprovat este programa que controlarà les subvencions a les entitats i associacions locals des d'onze departaments municipals.

'HISENDA' 16 d'octubre de 2023

El ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2023-2026 que té com a finalitat principal augmentar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió de les ajudes que concedeix l'ajuntament a les entitats i associacions locals. L'aprovació del pla impulsat pel govern del PSPV ha comptat, a més, amb el suport de Compromís, el Partit Popular i L’Esquerra-Podem i l'abstenció de Vox.

El pla municipal gestionarà totes les subvencions que es concedeixen des dels departaments de Cultura, Educació, Joventut, Esports, Serveis Socials, Festes, Participació, Medi Ambient, Promoció i, finalment, Sanitat i Salubritat. Esta iniciativa establirà una planificació de les polítiques públiques en matèria de subvencions atorgades per l'ajuntament durant el citat període de temps.

La concessió de les subvencions i les ajudes a les entitats requerirà la inclusió de les mateixes amb les corresponents consignacions pressupostàries cada any d'acord amb les bases reguladores per a la seua concessió. Els principis generals es basaran en la publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia que garantirà l'objectivitat, la transparència i la igualtat en la distribució dels fons públics.

El Pla Estratègic de Subvencions de Riba-roja de Túria s'actualitzarà d'acord amb els informes dels òrgans gestors municipals encarregats de la tramitació de les diferents subvencions que haurà d'emetre's abans del dia 30 d'abril de cadascun dels serveis en el qual s'establiran, al mateix temps, el grau d'avanç d'aplicació del propi pla, els seus efectes i les repercussions pressupostàries.

Al final del pla s'elaborarà una memòria que s'emetrà des de cadascun dels òrgans gestors concessionaris de les subvencions i les ajudes públiques en la qual s'analitzarà el grau de compliment dels objectius estratègics i cadascuna de les ajudes, l'impacte de les mateixes i els efectes sobre la realitat, a més de les repercussions pressupostàries i les financeres derivades de la seua aplicació. L'informe es completarà amb uns suggeriments per al següent pla, una conclusió final i una valoració global. En la redacció final participaran tots els responsables de les diferents àrees o departaments que s'encarreguen de la tramitació de les subvencions.

El finançament de les subvencions es durà a terme a través de la corresponent consignació municipal en el capítol IV del pressupost econòmic sobres transferències corrents. L'inici del procediment de concessió de les ajudes públiques de Riba-roja de Túria serà durant el primer semestre de cada any, d'acord amb el termini fixat en les bases específiques de cada subvenció, el grau i el temps d'execució.

Les subvencions previstes s'establiran segons la tipologia d'estes, una modalitat nominativa i altres que es concediran en pública concurrència en les quals les entitats o subvencions interessades deuran una sèrie de criteris i bases establides prèviament. La participació ciutadana constitueix un eix fonamental en este procés per a incentivar l'activitat de la societat civil en la vida pública local, i oferir canals per a fer-la efectiva per a implicar el major nombre de veïns i veïnes.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha ressaltat que amb este pla “es garanteixen els criteris d'objectivitat, participació i lliure concurrència en tot el procediment administratiu que se segueix per a la concessió d'estes ajudes i subvencions públiques, de manera que fomentem la implicació de la societat civil en la vida cultural del nostre municipi”.