Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria compleix amb els terminis legals vigents i paga a 27 dies a les empreses proveïdores de l'ajuntament

L'equip de govern dona compte al ple municipal de les dades econòmiques registrades en la localitat durant el segon trimestre del present any 2023.

'HISENDA' 11 de desembre de 2023

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria abona les factures en un termini mitjà de 27 dies a les empreses proveïdores de la localitat i, per tant, compleix amb el període de pagament establit actualment en la legislació vigent. L'equip de govern del PSPV en el consistori ha donat compte al ple municipal les dades i la informació trimestral corresponent al segon trimestre d'enguany.

D'esta manera, les dades donades a conéixer per l'equip de govern a la resta de grups polítics amb representació en el màxim òrgan públic constaten que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria respecta els terminis legals vigents en l'actualitat, establit pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En el cas de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el termini mitjà de pagament als proveïdors està fixat en 27’10 dies, enfront dels 30 dies que estableix la legislació vigent.

L'ordenament jurídic regula la metodologia del càlcul de l'interval temporal en el qual cada administració deutora ha de fer front als deutes dels seus proveïdors i amb el còmput del termini mitjà, des de l'aprovació dels documents que acrediten la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, en lloc del criteri vigent fins ara en el qual l'inici del termini de còmput es produïa des dels 30 dies següents a l'entrada de la factura en el registre de l'administració pública.

La publicació de les dades sobre els pagaments mitjans als proveïdors de l'ajuntament es completa amb l'aprovació d'un altre document important en la gestió econòmica del consistori i que certifica, de manera acurada i detallada, les xifres obtingudes després de tancar l'any econòmica anterior. En elles figuren les despeses i els ingressos finals, així com la situació financera de l'administració.

D'esta manera, el ple municipal ha aprovat el compte econòmic del passat exercici pressupostari de 2022 que va concloure amb un superàvit de 500.000 euros, un romanent acumulat de 11’9 milions d'euros en total i, finalment, un saldo en les entitats financeres de 14 milions d'euros disponibles en total. A més, el compte compleix amb les regles de despeses establides, d'una banda, la d'estabilitat pressupostària i, per una altra, les del límit de deute fixades per de el Govern de l'Estat, suspeses actualment, per la qual cosa no és necessària legalment el seu compliment.

L'informe tècnic elaborat sobre el compte general subratlla uns drets reconeguts nets de fins a 40 milions d'euros, és a dir, els ingressos ordinaris establits en els comptes, mentre que, d'altra banda, les obligacions reconegudes netes van aconseguir els 35 milions d'euros. Finalment, el superàvit econòmic del passat any es va situar en els 500.000 euros després d'aplicar els corresponents ajustos pressupostaris.

A més, el compte econòmic del passat exercici aprovada ha permés extraure el romanent generat en la gestió dels anys precedents, amb un total de 11’9 milions d'euros acumulats pels 2’7 milions d'euros corresponents a les despeses generals i, a més, les despeses afectades que corresponen a un total de 9 milions d'euros, de manera que s'erigeixen en la quantitat global de 11’9 milions.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que les dades econòmiques reconegudes en els corresponents informes tècnics “avalen la gestió i el treball que s'ha realitzat durant els últims anys que ha permés escometre les inversions i els projectes públics necessaris per a dotar al nostre municipi de les infraestructures necessàries per als nostres ciutadans”.