Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria concedeix 20 beques 'Talent Jove' a joves llicenciats de la localitat per a realitzar pràctiques de 15 hores setmanals i un sou de 500 euros mensuals bruts durant un màxim d'1 any

L'ajuntament posa en marxa aquest programa enfocat als joves de la localitat amb una inversió total de 120.000 euros anuals aportats en la seua integritat pels fons municipals.

'JOVENTUT' 3 de novembre de 2022

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat les “Beques Talent Jove” enfocats a joves que han finalitzat els seus estudis de grau universitari i/o cicles formatius de grau superior per a realitzar pràctiques en els diversos departaments municipals durant un període màxim d'un any. El programa està dotat amb una inversió total de 120.000 euros aportats, íntegrament, pels fons econòmics municipals.

Es tracta d'un total de 20 beques destinades a altres punts llicenciats de la localitat que, durant un període de 6 mesos prorrogables a altres sis, podran posar en pràctiques els seus coneixements acadèmics en els diversos departaments de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Les beques es realitzaran amb un horari de 15 hores setmanals en cadascun dels beneficiaris que rebran, al mateix temps, un salari brut de 500 euros mensuals.

Aquestes beques pretenen afavorir i contribuir a la innovació en matèria de gestió en les administracions públiques amb l'objectiu de promoure idees creatives per a fomentar el desenvolupament del talent en els diferents departaments i àrees de l'administració local de Riba-roja de Túria. D'aquesta manera, s'incentiva el desenvolupament soci-professional mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en els diferents títols obtinguts.

La posada en marxa d'aquesta iniciativa suposa el foment del talent, la imaginació i la creativitat en la realització de projectes que es desenvoluparan, a continuació, en les diferents àrees de l'ajuntament, com ara les àrees educatives, polítiques inclusives, culturals, juvenils, oci i temps lliure, comunicació, publicitat, medi ambient, agricultura, contractació, urbanisme, turisme i patrimoni, foment econòmic i esports, entre altres.

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva per a la concessió de la qual serà necessari el compliment del perfil de les persones sol·licitants en la present convocatòria. D'aquesta manera, les 20 beques es distribueixen en els diferents departaments municipals, amb 3 persones en Joventut, 2 en urbanisme, 2 en EcoRiba, 4 persones en Esports, 1 persona en Secretaria, 1 persona en Comunicació, 2 llicenciats en l'Escola Permanent d’Adults (EPA), 1 becari en Parcs i Jardins, altres 2 persones en Projectes Europeus i, finalment, 2 en Participació Ciutadana i Transparència.

Els sol·licitants de les beques hauran de complir una sèrie de requisits legals per a obtindre algunes de les concessions, com l'obligació d'estar empadronat en la localitat de Riba-roja de Túria, estar en possessió del títol oficial o equivalent en alguna de les àrees previstes en la convocatòria, ser major d'edat, però amb menys 30 anys, no estar gaudint d'una altra beca durant la concessió de la present, no incórrer en cap prohibició, no patir cap malaltia i, finalment, estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social mitjançant una declaració responsable.

Les sol·licituds per a l'obtenció d'una de les 20 beques oferides en la present convocatòria es podran presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria o de manera presencial en el Registre General del consistori en horari de 9 a 14 hores i el dimecres, a més, en horari de vespertí de 16.30 a 18.30 hores. A més, els interessats hauran de presentar una de les instàncies habilitades a aquest efecte.

Els criteris de concessió de les beques tindran en compte algunes valoracions com una breu exposició amb fins a 3 punts com a màxim en la qual s'enjudiciarà la claredat expositiva, els conceptes emprats i l'adequació de les propostes de l'àrea, altres 5 punts sobre la proposta de millora sobre viabilitat en l'administració local, el grau d'impacte, altres 3 punts per la nota mitjana de l'expedient acadèmic, el coneixement del valencià amb un altre punt, la formació complementària amb altres 2 punts i altres titulacions acadèmiques es valoraran amb un altre punt de màxim.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha ressaltat “la importància de posar en marxa ja aquestes beques perquè es tracta d'una iniciativa que suposa l'inici de les esperades pràctiques per a qualsevol llicenciat que té l'oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics adquirits durant la carrera i, al mateix temps, se'ls concedeix l'oportunitat de guanyar el seu primer sou a canvi de desenvolupar una tasca en qualsevol dels departaments habilitats”.