Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria concedirà beques de fins a 1.000 euros als esportistes que hagen realitzat una millor trajectòria al llarg del passat any 2021

(1)
L'ajuntament publica les bases reguladores de les subvencions que atorgarà als millors esportistes de la localitat a partir dels seus resultats i trajectòria al llarg del passat exercici.

'ESPORTS' 30 d'agost de 2022

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades als esportistes de la localitat que hagen dut a terme una millor trajectòria al llarg del passat any 2021. L'objectiu de les beques se centra en donar suport a la pràctica esportiva al mateix temps que es facilita una millora substancial en el rendiment dels i les esportistes de Riba-roja de Túria.

Els possibles beneficiaris d'aquestes beques seran, únicament, aquelles persones que hagen estat en possessió de la corresponent llicència federativa en vigor durant l'any passat 2021 i, a més, haver participat en una competició oficial en algun esport reconegut pel Consell Superior d'Esports o per la Federació de Pilota Valenciana. Els potencials beneficiaris hauran d'haver estat empadronats en la localitat al llarg de tot el passat exercici.

Les sol·licituds de les subvencions s'hauran d'acompanyar de diversa documentació per a obtindre les beques econòmiques, com és el cas d'una còpia del llibre de família, els certificats federatius que acrediten els resultats obtinguts en competicions oficials entre l'1 de gener i el 31 de desembre de tot l'any passat 2021. A més, hauran d'acompanyar la sol·licitud d'una relació detallada de les despeses subvencionables en total.

Les despeses que se subvencionaran són aquelles derivades de l'adquisició i compra de material i equipament tècnic esportiu per a l'entrenament i la competició, les despeses d'obtenció de les llicències esportives, les quotes de gimnasos, clubs o entitats esportives, inscripcions a competicions i aquells relacionats amb els desplaçaments a les competicions. També s'inclouen les despeses derivades de les revisions mèdiques –proves d'esforç- i altres que puguen ser reconeguts com a indispensables per a la consecució dels objectius previstos i, finalment, les despeses referents a la preparació psíquica, física i tècnica de l'esportista.

La concessió de la subvenció als esportistes de Riba-roja de Túria es realitzarà a través d'un sistema de concurrència competitiva els barems i el compliment de la qual dels requisits serà a càrrec de la corresponent comissió d'avaluació, que podrà dur a terme totes les comprovacions necessàries per a realitzar la qualificació dels mèrits adduïts pels sol·licitants. Aquesta comissió estudiarà els expedients de cada sol·licitud abans de formular la proposta definitiva d'adjudicació de les beques.

El barem de les sol·licituds tindrà en compte la referència del resultat esportiu –només la qualificació entre els uit primers classificats- i, al mateix temps, dins del mateix nivell se situarà en posicions superiors segons la categoria en la qual haja obtingut la seua qualificació, per la millor qualificació en un determinat nivell, el millor segon resultat esportiu conformement als criteris anteriors i, finalment, el millor tercer resultat esportiu.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria destinarà un total de 6.000 euros en total que es repartiran mitjançant 3 beques de 1.000 euros cadascuna d'elles als tres esportistes més ben situats, una altra ajuda de 500 euros als tres esportistes situats en les posicions quarta, cinquena i sisena i, finalment, cinc beques de 300 euros cadascuna d'elles als esportistes situats en les posicions des del seté lloc fins a l'onzena posició.

Els beneficiaris hauran de presentar, a més de la sol·licitud de subvenció, una còpia de les factures corresponents a cada despesa i un justificant de pagament d'aquestes. Les factures justificatives hauran d'estar expedides a nom de l'esportista i en cas de ser menor o incapacitat un permís del seu tutor legal, estar expedides l'any 2021, ajustar-se al contingut exigit, correspondre a alguns dels conceptes de despeses detallades i una còpia de la factura amb el número de despesa, inclòs.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha ressaltat “el compromís i la voluntat d'aquest equip de govern per promocionar l'esport com a font d'energia i salut per a les persones de la nostra localitat i, per això, aquestes beques suposen un al·licient important perquè els nostres joves se senten esperonats a continuar amb la pràctica de l'exercici, sense oblidar que l'esport és també una eina de socialització”.