Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria destina 132.000 euros per als clubs i entitats que desenvolupen activitats i projectes esportius d'interés públic

Les bases reguladores contemplen subvencions que fomenten la pràctica i competició esportiva, així com iniciatives del sector de l'oci i esplai.

'ESPORTS' 7 de novembre de 2023

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha consignat una partida pressupostària de 132.000 euros destinats a les entitats i associacions que fomenten els programes esportius d'iniciació, foment de la pràctica i competició esportiva. Les bases s'encaminen, també, a aquelles activitats dedicades a l'oci, les iniciatives recreatives i les d'esplai.

Les futures entitats beneficiàries hauran d'estar inscrites en el registre municipal d'associacions, legalment constituïdes, no incórrer en circumstàncies il·legals previstes en la llei de subvencions, haver presentat en termini la sol·licitud i la documentació corresponent, així com realitzar activitat regular a Riba-roja de Túria o oferir activitat regular per als veïns de la localitat en el cas que les característiques de l'activitat no permeten que es duga a terme en la localitat.

Les bases estableixen altres obligacions, com les activitats de caràcter regular, és a dir, que no siga lliure, és a dir, organitzada per l'entitat i sota la supervisió d'un monitor, entrenador o responsable del grup del club que conste, com a mínim, de 30 sessions anuals. Hauran d'estar al corrent, a més, del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i, també, amb l'ajuntament.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha definit tota la documentació que hauran d'aportar les entitats de manera detallada en cadascuna de les categories establides, amb la inclusió dels certificats, documents oficials, informació sobre les activitats a desenvolupar i els participants en estes, així, com els terminis per a la presentació dels tràmits en cadascuna de les sol·licituds.

Una comissió avaluadora formada pels tècnics de l'ajuntament s'encarregarà d'estudiar i analitzar cadascuna de les propostes i sol·licituds rebudes, amb facultats per a decidir totes les comprovacions necessàries per a la millor qualificació dels mèrits aportats i, finalment, formularà totes les propostes d'adjudicació d'entre totes les que es reben en els terminis legals establits. Després del període d'al·legacions, la comissió avaluadora formularà l'adjudicació de les beques oficials.

Els criteris que es tindran en compte a l'hora de formular les propostes d'adjudicació se centraran en l'esport base, amb aquelles activitats destinada al foment del coneixement de l'esport d'una especialitat donada, des de les categories inferiors fins a les juvenils, integrat per esportistes empadronats a Riba-roja de Túria des dels 4 als 18 anys, amb 2 punts per cada rang d'edat dels esportistes integrants del club durant la temporada inclosa en el programa municipal.

Les bases reguladores aposten, a més, per un foment de la paritat entre sexes en la mateixa entitat o club, a més igualtat entre nombre d'esportistes empadronats de tots dos sexes major serà la puntuació de la iniciativa. Es valorarà, a més, el nombre d'esportistes empadronats a Riba-roja de Túria que conformen el club durant tota la temporada, al marge de les categories establides.

Per això, es tindran en compte cada esportista federat empadronat en la localitat, inscrits en competició oficial dels Jocs Esportius, o de la comarca de Camp de Túria, esportistes empadronats no inclosos en els dos nivells anteriors que participen de forma regular en una activitat, amb almenys 30 sessions en el període de temps subvencionable i es valoraran els certificats de discapacitat del 33% o superior.

Es finançaran les despeses federatives, el nivell de competició esportiva, el nombre d'esportistes titulats i acreditatius, el voluntariat, a més d'altres aspectes com el programa esportiu, l'estructura organitzativa de funcionament, la metodologia utilitzada o l'historial esportiu que s'inclourà en la corresponent memòria que elaboraran les entitats i les associacions sol·licitants.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que este programa municipal “aposta amb fermesa i convicció per la pràctica de l'esport, no sols en el seu vessant competitiu, sinó, també com a factor de salut, la promoció d'hàbits saludables, els factors relacionats amb la socialització de les persones i com a eix fonamental de creixement personal dels participants en els clubs i associacions esportives de la nostra localitat”.