Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria destinarà fins a 500 euros anuals a les famílies amb persones afectades per diversitat funcional per a finançar les despeses de transport

L'ajuntament publica les bases reguladores de les ajudes econòmiques enfocades a sufragar les despeses de determinades situacions socials.

'ACCIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES INCLUSIVES' 4 de març de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases per a regular les ajudes municipals destinades a l'atenció de les necessitats socials i suport a les famílies de la població amb algun membre amb diversitat funcional que permetran finançar el transport i els desplaçaments dels usuaris fora del terme municipal.

El text aprovat contempla el finançament de les despeses enfocades a pal·liar o resoldre els problemes de mobilitat expressats per l'impediment social d'accés a una educació o tractament específic dins del terme municipal de Riba-roja de Túria. Les persones beneficiàries d'estes ajudes hauran d'acreditar la seua condició de discapacitat i reunir els requisits establits durant els anys 2021 a 2024.

Les bases reguladores de les ajudes contemplen, a més, l'assignació econòmica anual que es destinaran, anualment, per a finançar este programa, amb un total de 5.000 euros procedents dels fons municipals, mentres que per a cada beneficiari s'ha previst una consignació màxima de 500 euros a l'any a cadascun d'ells, tal com s'establix en el text legal aprovat pel consistori.

Els beneficiaris de les subvencions hauran de reunir una sèrie de requisits per a tindre accés a estes, com estar empadronat a Riba-roja de Túria entre els anys 2021 a 2024, tindre reconegut el grau de discapacitat igual o superior al 33% o acreditar la condició d'alumne durant els anys 2021 a 2024 en el sistema d'educació nacional, en programes específics desenvolupats per altres entitats o per tractaments terapèutics específics.

Altres requisits obliguen a no tindre accés a altres ajudes d'administracions públiques, acceptar les condicions de la intervenció social o algun tipus de contraprestació requerida per part dels Servicis Socials i, a més, els preceptes estipulats en la llei general de subvencions, excepte en aquells casos que, pel seu caràcter, es puguen considerar exempts per als futurs beneficiaris de les ajudes.

La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques analitzarà cadascuna de les sol·licituds rebudes abans de formular una proposta d'adjudicació de les ajudes econòmiques, a la qual seguirà un període de deu dies hàbils per a presentar les al·legacions pertinents sobre aquest tema. El veredicte de la comissió contindrà la proposta d'adjudicació definitiva, així com la quantia específica d'esta.

Els criteris objectius per a la concessió de les subvencions i la ponderació dels mateixos consistixen a estar empadronat entre els anys 2021 a 2024, tindre reconegut el grau de discapacitat igual o superior al 33%, acreditar la condició d'alumne entre els anys 2021 a 2024, no tindre accés a altres ajudes d'altres administracions i acceptar les condicions de la intervenció en el seu concepte de contraprestacions.

Entre les obligacions de les persones beneficiàries cal ressenyar la realització de l'activitat regulada en el text legal, justificar davant l'òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat, sotmetre's a les actuacions de comprovació per l'òrgan establit, acreditar amb anterioritat trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat que estes ajudes “són molt ben rebudes per les famílies beneficies de les mateixes ja que l'administració ha de vetlar per posar a la disposició dels usuaris el finançament necessari per a llevar-la a cap, per això, des de l'ajuntament continuem potenciant les regles que les regulen sense cap gènere de dubtes”.