Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria formarà als seus treballadors i empleats públics en la detecció i lluita contra la corrupció, els conflictes d'interessos i les accions contra el frau

El ple aprova per unanimitat de tots els seus integrants un pla local de comunicació intern i mesures de prevenció contra situacions fraudulentes.

'SECRETARIA' 5 de març de 2024

El ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat l'elaboració d'un pla de comunicació intern que permeta als empleats i treballadors públics conéixer la política antifrau de l'administració local. La proposta municipal ha comptat amb el suport unànime de tots els partits amb representació pública, com el PSPV, el Partit Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem i Vox.

L'acord plenari considera important elaborar el citat pla de comunicació que arreplegue el codi de conducta, el contingut del pla antifrau, política de regals i totes aquelles qüestions d'interés, amb una especial atenció a la implantació d'un portal intern o intranet o la posada en marxa d'un correu electrònic o una reunió explicativa en funció de les necessitats de cada administració.

Es dotarà al personal públic de les competències necessàries per a poder comunicar i informar de manera exitosa de manera que es pose en marxa una major sensibilització perquè entre tots prenguen consciència de la necessitat de lluitar contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos. A més, els empleats públics hauran d'identificar i respondre als presumptes casos en els quals es materialitzen els possibles riscos.

El pla de comunicació 2024-2025 suposarà la posada en marxa d'altres iniciatives com a informació periòdica a través del portal de l'empleat públic, publicació principals accions realitzades en la web municipal, realització d'una newsletter semestral amb les principals accions, publicació de la formació oferida a les empleades públiques, realització d'enquestes de clima ètic de l'organització, publicació en la web municipal de l'informe anual del comité antifrau o publicació de preguntes freqüentes, entre altres.

El programa municipal aprovat pel ple municipal inclou, també, un pla de formació “responsive” i adaptat a les necessitats, empàtic amb el destinatari, en ocasions en línia i en altres presencial, en funció dels destinataris. Quant a contingut de les accions, destaquen algunes com la definició de frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament, impacte de les conductes negatives en l'àmbit econòmic i operatiu, mecanismes per a comunicar situacions irregulars o existència d'un règim disciplinari aplicable als empleats públics.

En matèria d'accions formatives se centren en les píndoles formatives, un taller de prevenció i gestió dels conflictes d'interessos estructurat en un plantejament general i en una classe pràctica i, finalment, un sistema intern d'informació i caràcter preceptiu en administracions locals i en empreses privades de més de 50 treballadors com a suport per al compliment de l'obligació legal de denunciar les accions fraudulentes.

Finalment, el pla de comunicació interna incidix en la formació del personal de l'administració com la via per a augmentar la sensibilització de tots els integrants de l'entitat en l'objectiu final de lluitar contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos. D'esta manera, els empleats i treballadors públics tindran la suficient capacitació per a identificar i respondre als presumptes casos.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha assenyalat que este pla de comunicació “suposa un pas més en el camí que vam emprendre fa uns anys per a dotar a l'administració amb tots els mecanismes possibles per a garantir la transparència, la participació i neteja en tots els processos de la gestió diària, fins al punt que som pioners a implantar totes les ferramentes possibles per a aconseguir l'objectiu final d'aconseguir una administració íntegra i al servici del ciutadà”.​