Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de T˙ria reparteix 1.719 xecs escolars entre els nivells d'infantil, primÓria i secundÓria per un total de 115.000 euros per a finanšar material, equipament i accessoris

L'ajuntament comenša el repartiment de les ajudes a les solĚlicituds acceptades per les activitats escolars i extraescolars amb l'inici de les classes en tots els nivells de l'educaciˇ.

'EDUCACIË' 12 de setembre de 2022

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria repartirà fins a un total de 115.000 euros en el denominat “Col·le Xec” per a tots aquells escolars nascuts entre els anys 2007 i 2019 empadronats en la localitat matriculats en educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria i, finalment, en els centres específics d'educació especial. En total, s'han concedit 1.719 xecs entre els escolars del municipi que es repartiran des de hui dilluns i al llarg de tota la setmana a l'Auditori Municipal, de 9 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 hores.

La iniciativa té com a principal objectiu regular la concessió, en règim de concurrència competitiva, les ajudes per a finançar de manera total o parcial l'adquisició del material destinat a les activitats escolars formals i no formals –les conegudes extraescolars- que es desenvolupen al llarg del present curs escolar 2022-2023. En els grups de possibles beneficiaris s'inclouen, també, els nascuts entre 2005 i 2006 matriculats en educació secundària obligatòria.

Entre els elements subvencionables es considera exclusivament el material, l'equipament i els accessoris per al desenvolupament de les activitats escolars i extraescolars, com el cas de l'uniforme, la indumentària, el calçat, les motxilles, borsses d'higiene, borses d'esport, els instruments musicals, l'equipament esportiu, material pintura, vestit de bany, xancletes diccionaris, llibres de lectura i llibres per a autocompletar no inclosos en la xarxa de llibres i sol·licitats pels centres.

Les bases reguladores de les concessions estableixen, amb claredat, que s'exclou l'adquisició per a la llar d'electrodomèstics, parament, tèxtil llar (inclòs pijames, sabatilles, casa,..), el mobiliari excepte l'escriptori, la cadira juvenil o el llum de l'escriptori. En el cas de convocar-se subvencions en altres àmbits de l'administració pública, existeix la possibilitat que s'excloguen alguns nivells educatius ja subvencionats.

Els beneficiaris de les ajudes han de complir una sèrie de requisits generals com ara respectar el període de presentació de la sol·licitud, estar empadronat a Riba-roja de Túria almenys el pare, la mare o el tutor legal i el menor objecte de l'ajuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2022 i no superar una renda de la unitat familiar superior a set vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples anual calculat en catorze pagues segons la declaració de l'IRPF de l'exercici de 2021.

Per a la modalitat A, adquisició de material escolar, s'hauran de complir altres requisits com els nascuts en 2005 i 2006 han d'estar matriculats en un centre en educació secundària obligatòria o en centres específics d'educació especial. Per a l'ajuda tipus B, amb adquisició de material, equipaments i accessoris hauran d'indicar en la sol·licitud el tipus d'activitat relacionades amb la promoció de la cultura, l'esport i l'oci socioeducatiu, així com acreditar l'activitat que s'ha realitzat des de l'1 de gener de 2022 fins al dia de la presentació de la sol·licitud.

En les bases de Riba-roja de Túria s'estableixen unes condicions de beneficiaris directes no subjectes a barems els que reunisquen els requisits previstos i es troben en alguna situació determinada com cursar estudis en un centre específic d'educació especial, fills i filles de víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, fills i filles en acolliment familiar o residencial o els destinataris de la renda valenciana d'inclusió i/o ingrés mínim vital.

Les ajudes es concedeixen a partir dels barems establits, com les circumstàncies econòmiques sobre la renda de la unitat familiar referenciada amb l'Iprem i les circumstàncies soci-familiars com a orfandat absoluta, fills de famílies monoparentals, discapacitats en algun membre familiar o les famílies nombroses, cadascuna d'elles tindran 3 punts en cada criteri. En cas de desempat prevaldran aquelles sol·licituds amb l'import de renda més baix per unitat familiar.

La quantitat econòmica establida s'ha fixat en 50 euros en el cas de l'ajuda tipus A sobre material escolar mentre que les ajudes de tipus B sobre adquisició de material, equipaments i accessoris extraescolars tindrà una ajuda d'altres 30 euros. Una comissió avaluadora s'encarregarà d'estudiar i valorar cadascuna de les sol·licituds rebudes per a la concessió de les ajudes econòmiques, amb un president, una secretària i un vocal.

La forma de pagament de les ajudes econòmiques s'ha previst mitjançant vals per un import de 10 euros, amb destinació a l'adquisició de material, equipaments i accessoris necessaris per al desenvolupament de l'activitat escolar formal i no formal, així com per al material utilitzat en altres ensenyaments reglats, excloses la xarxa de llibres. Els vals es podran utilitzar fins al pròxim 30 d'octubre de 2022 i, a continuació, s'hauran de justificar amb la presentació d'una única factura per part dels comerços adherits a la campanya del col·le xec i el pagament de la mateixa per part de l'ajuntament.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat la importància de concedir aquest tipus d'ajudes “essencials en aquest inici de curs per a finançar les activitats escolars i extraescolars dels alumnes del nostre municipi, una manera de minorar les despeses que les famílies han d'afrontar durant aquestes primeres setmanes; per això, des de l'equip de govern municipal apostem per continuar amb les polítiques centrades en la distribució de recursos entre aquelles famílies que més ho necessiten”.​