Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria sancionarà amb fins a 500 euros els excrements de gos en la via pública i amb fins a 1.000 euros les pintades en els béns públics sense autorització municipal

El ple municipal aprova la nova Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana que substitueix a l'anterior que tenia una vigència de 30 anys.

'SEGURETAT CIUTADANA' 6 de novembre de 2023

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la nova Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana que substitueix a l'anterior que estava vigent fins ara que va entrar en funcionament fa 30 anys. El nou text municipal impulsat per l'equip de govern del PSPV ha comptat, a més, amb el vot a favor del Partit Popular i Vox i l'abstenció de Compromís i Esquerra Unida-Podem.

El nou text confirmat pel ple municipal regula amb detall la prevenció de totes les actuacions pertorbadores de la convivència ciutadana, la tranquil·litat, del descans i de la protecció dels béns públics de titularitat municipal i de totes les instal·lacions i elements que formen part, actualment, del patrimoni urbanístic i arquitectònic existents en el terme municipal.

La nova ordenança protegeix el descans dels veïns i veïnes de Riba-roja de Túria amb l'objectiu d'evitar la producció elevada d'ambientació musical, sorolls i olors que alteren la normal convivència, així com l'emissió de qualsevol soroll domèstic que excedisca dels límits que exigeix la tranquil·litat pública o l'emissió d'olors molestes i perjudicials per a les persones.

Este text municipal recull que les sancions en el cas de pertorbar la convivència per sorolls excessius oscil·laran amb entre 60 i 500 euros al considerara una infracció lleu, la mateixa consideració en el cas d'aquells propietaris d'animals que no retiren els seus excrements de la via pública i no portar una botella d'aigua neta per als orines que afecten el mobiliari urbà, les edificacions, les voreres o qualsevol altre element.

L'ordenança busca eliminar les situacions i els comportaments que puguen alterar la convivència i aquelles actuacions sobre el mobiliari urbà, parcs i jardins, façanes d'edificis públics i privats, en els senyals de trànsit, en les instal·lacions municipals i en altres béns o fins i tot en el mateix ambient i que suposen despeses de reparació. Les molèsties mitjançant la publicitat sonora es consideraran infracció lleu i, per tant, una sanció d'entre 60 i 500 euros.

Les infraccions greus suposaran sancions d'entre 501 i 1.000 euros, entre les quals s'inclouran les pintades sense autorització municipal en els béns públics i privats, així com llançar fems o residus a la xarxa de clavegueram i a la via pública que dificulten el trànsit generen insalubritat, deteriorar els equipaments, les infraestructures, elements dels serveis públics o causar danys en arbres, plantes i jardins, entre altres.

Finalment, les infraccions molt greus es consideraran aquelles com trencar, arrancar o realitzar pintades en la senyalització pública que impedisca o dificulten la seua visió, incendiar contenidors de fem, enderrocs o desaprofitaments, impedir deliberadament el normal trànsit per als vianants o de vehicles pels passejos, voreres o calçades, o caçar i matar ocells o altres animals fora dels casos autoritzats per la legislació.

La comessa de dues o més infraccions greus tindrà la consideració d'infraccions molt greus amb sancions econòmiques d'entre 1.001 i 3.000 euros en total. L'ordenança preveu, a més, l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat original, a més de la indemnització dels danys i perjudicis causats i les sancions econòmiques previstes.

La graduació de les sancions econòmiques a aplicar a Riba-roja de Túria en cadascun dels supòsits continguts en l'ordenança municipal tindrà en compte la reiteració de les infraccions o reincidències, l'existència d'intencionalitat de l'infractor, la transcendència social dels fets, la gravetat i naturalesa dels danys causats i les circumstàncies socials de la persona infractora. En el cas que els infractors siguen menors d'edat es podrà promoure la mediació per a resoldre els conflictes. Les sancions es podran reduir en un 50% si es paguen abans de l'inici de l'expedient o del 30% si es paguen abans de la resolució definitiva de l'expedient.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que la nova ordenança “és necessària per a regular el marc de convivència entre les persones ja que s'adapta a la nova realitat social perquè l'anterior es va aprovar fa 30 anys; el compliment d'esta ordenança és molt important per a construir entre tots els veïns un municipi respectuós, tolerant i amb plena harmonia en el dia a dia de la societat local”.