Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja reduïx la desocupació en 69 persones en els últims tres mesos

Les xifres de Labora certifiquen una reducció de l'atur del 5’1% en este període de temps mentre que l'afiliació se situa prop de les 20.000 persones.

'FOMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ' 27 de desembre de 2023

L'atur registrat a Riba-roja de Túria s'ha reduït en 69 persones al llarg dels últims tres mesos en passar dels 1.377 aturats el mes d'agost als 1.308 del passat mes de novembre. Paral·lelament, l'afiliació a la Seguretat Social aconseguix les 19.877 persones al novembre mentre que la contractació laboral es va situar en 1.307 en el mateix període de temps.

Les xifres oferides per Labora, l'entitat autonòmica encarregada de la formació i l'ocupació, certifiquen una millora en la creació d'ocupació des de mitjan estiu passat ja que des de llavors s'han arribat a crear 29 llocs de treball al setembre, altres 7 el mes d'octubre i, finalment, altres 33 llocs de treball més al novembre, és a dir, els 69 llocs nous de treball en el citat període de temps.

Amb tot, els actuals 1.308 aturats suposen la xifra menor xifra al llarg de l'any 2023 que es va iniciar al gener amb un total de 1.414 aturats, és a dir, durant este exercici s'han creat 106 llocs de treball a Riba-roja de Túria, segons les xifres donades a conéixer per Labora. Des de llavors, el nivell d'atur en la localitat s'ha reduït de manera progressiva durant tot l'exercici.

Dels 1.308 aturats actuals existents a Riba-roja de Túria 817 són dones i els altres 491 corresponen a homes. Quant a demandants parats per Sector d'Activitat, del global d'aturats existixen una majoria pertanyents als servicis amb 964 persones, altres 167 del sector de la indústria, 103 aturats corresponen al sector de la construcció i, finalment, 23 del sector de l'agricultura.

Quant a seccions d'activitat econòmiques, els demandants aturats es classifiquen en els 211 adscrits en activitats administratives i servicis auxiliars, altres 182 del comerç a l'engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes, altres 152 aturats de la indústria manufacturera i 120 aturats de l'administració pública i defensa, seguretat social obligatòria. Finalment, 107 persones desocupades pertanyen a l'hostaleria i altres 103 són del sector de la construcció.

Per grups d'edat i sexe, existixen 496 dones majors de 44 anys en situació d'atur, seguides de 290 homes majors, també, dels 44 anys, altres 269 dones d'entre 25 i 44 anys, i 145 homes en el mateix segment. En total, el grup majoritari són les 786 persones parades majors de 44 anys, seguits de les 414 parades d'entre 25 i 44 anys i, finalment, 108 persones menors de 25 anys.

En termes de contractació laboral, Labora corrobora un augment progressiu des d'el mes d'agost passat quan dels 1.114 contractes registrats es van passar als 1.234 al setembre, altres 1.259 en el mes corresponent a octubre i, finalment, 1.307 contractes al desembre, és a dir, 193 contractes més entre tots dos períodes de temps. Els contractes indefinits es van fixar en 461 al novembre enfront dels 809 de caràcter temporal.

Finalment, l'afiliació a la Seguretat Social s'ha mantingut consolidada al llarg de l'exercici de 2023, en passar dels 18.656 afiliats el mes de gener passat als 19.877 afiliats al novembre, és a dir, 1.221 d'increment entre tots dos períodes de temps. Abunden les afiliacions del règim general amb 17.858 persones, altres 1.803 del règim d'autònoms, 111 del règim agrari i, finalment, 104 del treball de llar.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que estes xifres publicades per Labora “són un recolzament a la tendència que marquen una tendència progressiva en termes globals de creació d'ocupació, tant en reducció de l'atur, com en registres de contractació i afiliació a la Seguretat Social, només queda el camí de continuar apostant amb claredat per una ocupació estable i de qualitat i continuar donant suport a les polítiques econòmiques que afavorisquen la creació nous llocs de treball en la nostra localitat”.