Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

III Certamen Literari LiteraTúria

(4)

'CULTURA' 5 de maig de 2022

L'Ajuntament de Riba‐roja de Túria convoca el III Certamen Literari LiteraTúria, que es desenvoluparà en diverses fases durant els pròxims mesos. La primera correspon a la Presentació d'Obres i va des de hui, dia de la publicació de les bases, fins al 15 de juny de 2022; la segona és la Valoració pel jurat i es realitzarà de l'1 al 30 de juliol  i la tercera, que és la Decisió del jurat i el Lliurament de Premis, s'efectuarà en un acte públic el dia 7 d'octubre de 2022.

Per a participar, els aspirants (només persones físiques​) hauran de complir els requisits d'edat establits i presentar-se a qualsevol de les​ tres modalitats de participació que són:

Poesia (versos amb una extensió d'entre 50 i 80 versos)
A) Juvenil (de 14 a 18 anys, nascuts entre 2004 i 2008)
B) Adults (a partir de 19 anys o més 2003 o anteriors)

Relat (breu, amb un mínim de 4 fulles i un màxim de 8)
A) Juvenil (de 14 a 18 anys, nascuts entre 2004 i 2008)
B) Adults (a partir 19 anys o més 2003 o anteriors)

Contes infantils en valencià (breus, amb un mínim de 4 fulles i un màxim de 8)
A) A partir de 18 anys (nascuts en 2004 o anteriors)

Les normes generals de participació contemplen les següents indicacions:
Les obres de la modalitat de poesia i relat podran estar escrites en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana (valencià o castellà), però els contes infantils hauran d'estar escrits en llengua valenciana.
Les obres presentades en qualsevol modalitat i categoria seran originals i inèdites, de tema lliure, i no hauran sigut premiades o seleccionades en cap altre certamen.
Cada autor o autora només podrà presentar un treball per categoria i modalitat, i no s'admetran treballs col∙lectius i només podran participar en una de les tres modalitats.
Els participants no podran estar incursos en cap dels supòsits regulats en l'article 13 de Llei General de subvencions. S'acreditarà mitjançant declaració responsable inclosa en el formulari de sol∙licitud de participació.
Els participants menors d'edat hauran de presentar juntament amb la sol∙licitud l'imprés d'autorització de pares/mares i/o tutors.

Respecte als premis, el jurat seleccionarà com a finalistes del Certamen fins a tres treballs per cada categoria proposant un únic guanyador i dos finalistes per a cadascuna d'elles. Els premis de cada categoria no podran quedar deserts i el veredicte del Jurat serà inapel∙lable.

El termini per a presentar els treballs va des de hui, 5 de maig, fins al 15 de juny de 2022.