Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Llistats provisionals del Col·le Xec 2023

(3)

'EDUCACIÓN' 14 d'agost de 2023

De conformitat amb les bases, els interessats o interessades tindran un termini de 10 dies hàbils, complits a partir de l'endemà de la publicació dels llistats provisionals, per a esmenar els defectes observats i/o presentar les reclamacions oportunes en el registre d'entrada de l'Ajuntament indicant amb claredat el motiu de la reclamació, l'ajuda a la qual fa referència i adjuntant la documentació adequada.