Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Pressupostos participatius

El Pressupost Participatiu és un instrument que permet la participació oberta i directa de la ciutadania en l'ús d'una part dels recursos municipals, en concret, sobre una part del Pressupost que gestiona l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria desitja fomentar la participació dels ciutadans en l'ús dels pressupostos a través del Procés de Pressupostos Participatius, mitjançant la qual la ciutadania puga realitzar propostes concretes per a millorar el municipi i després votar aquelles que els semblen més útils o importants i que redunden en el seu benefici.

Legislació aplicable:

1. Articles 69.1, 70 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. Articles 137, 140,141 llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
3. Articles 43, 44, 45, 46,47 i 48 de llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
4. Codi de bon govern de la FEMP, aprovat per unanimitat el ple de la corporació el dia 15 de desembre del 2016.
5. Article 54 del reglament Municipal de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.

Aquest procés de participació ciutadana persegueix sis aspectes fonamentals:

• Cerca de la major participació ciutadana possible.
• Desenvolupament d'un procés públic, obert i transparent.
• Promoció de la solidaritat entre la ciutadania.
• Ser un procés de reflexió de la ciutadania per a millorar el seu entorn.
• Un repartiment d'inversió en cadascun dels barris i urbanitzacions del municipi.
• Fomentar la participació i la implicació de les associacions, clubs i entitats ciutadanes de Riba-roja de Túria.

Les propostes ciutadanes, hauran de complir amb els següents criteris:

• Que siguen concordes amb la legislació vigent, en matèria urbanística i de contractació.
• Que estiguen en el marc de competències pròpies de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
• Que intenten aconseguir la millora del nucli urbà i de la resta de les urbanitzacions.
• Que la inversió siga coherent amb el pressupost total destinat a cada zona.
• Que no supose un increment del pressupost assignat ni que contemple un manteniment anual o plurianual.
• Ha de prevaldre en tot cas i sota qualsevol circumstància l'interés general. No poden prevaldre sobre l'interés general qualsevol tipus d'interessos particulars.
• No seran acceptades les propostes que no siguen de competència municipal, les que resulten tècnicament inviables, així com les propostes en execució, ja planificades o que comprometen la despesa del pressupost d'anys posteriors.

Condicions generals de participació.

1. Per a poder participar en la presentació de propostes i posterior període de votació és necessari tindre complits els 16 anys i estar empadronat en el municipi de Riba-roja de Túria. No obstant això, tots els anys es realitzen unes bases que desenvolupen el funcionament de participació.
2. El sistema de presentació de propostes i de votació és únicament per la web