Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Tipus de maltractaments

(id: 2614)

Maltractaments físics:

Qualsevol acció que provoque un menyscabament físic o malaltia sobre la dona (colps, espentes, galtades…).

Maltractaments psíquics:

Hostilitat verbal o no verbal reiterada sobre l’estabilitat emocional de la dona.

Tipus:

  • Humiliacions (Insults, obligació de relacions sexuals…)
  • Impossibilitat de satisfer les seues demandes bàsiques (la mata sempre ha de demanar diners a l’agressor, este intenta aïllar a la mata de l’entorn, amics familiars… per a poder controlar-la fàcilment)
  • Deixar tota la responsabilitat (casa i família) sobre ella. - Distorsionar la realitat (amagar les coses i després li feta en cara que no porta correctament la casa)

Maltractaments econòmics:

La víctima No té cap informació sobre els recursos econòmics de la família (no sap quant cobra el marit, ni on estan els comptes bancaris…)

Maltractaments socials:

Posa en ridícul a la dona en públic (El marit l’humilia, badoqueja amb xiques davant d’ella…) Maltractaments sexuals: Actes de naturalesa sexual sense consentiment de la dona.