Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Funcions

La Policia Local de Riba-roja del Túria realitza les funcions que expreamente se li atribuïxen el l'articule 53 de la Llei Orgànica 2/1986, 13 de Març, de Forces i Cossos de Seguretat:

a. Protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

b. Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el nucli urbà, d'acord amb el que establix les normes de circulació.

c. Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

d. Policia administrativa, quant a les ordenances, bans i la resta de disposicions municipals dins de l'àmbit de la seua competència.

e. Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establida en l'article 29.2 d'esta Llei.

f. La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les Lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

g. Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendisquen a evitar comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establit en les juntes de seguretat.

h. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la policia de les comunitats autònomes la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'orde en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

i. Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.