Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

 • Imprimir
 • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

 • Imprimir

Pluges i forts vents

(id: 2582)
En cas de forts pluges o vents:

 • Assegure les portes exteriors i finestres.

 • Baixe o tanque les persianes sobre guies.

 • Retire de balcons, terrasses i miradors tots els objectes que puguen ser portats pel vent, com ara tests, mobles, ombrel·les, adorns, etc..., ja que es convertixen en elements perillosos per a les persones, si caigueren al carrer.

 • Arreplegue i assegure els tendals, així com les persianes no incrustades en guies.

 • Referme antenes de T.V. i radiofonia, anuncis elèctrics, bastides, grues i en general aquells elements de la seua vivenda o lloc de treball que puguen caure a la via pública.

 • No es protegisca del vent junt a murs, tàpies, tanques o arbres, pel perill de caiguda total o parcial dels mateixos.

 • Transite amb precaució per carrers, en especial en les vies estretes amb edificacions antigues o en construcció, pel perill de despreniment de cornises, teules i altres elements.

 • Revise periòdicament la coberta, terrassa, canalons, baixants i desaigües de terrasses, eliminant els elements que obstruïsquen la circulació i evacuació de l'aigua de pluja, evitant inundacions i sobrecàrrega en les mateixes.

 • Revise el funcionament correcte dels desaigües i grups de bombament d'extracció de l'aigua en garatges i soterranis.

 • No toque fanals, cables ni pals del línia elèctrica.

 • Desconnecte els aparells elèctrics i antenes de T.V. durant les tempestats.

 • Si ha de conduir, faça-ho amb precaució.

 • Procure no circular junt amb arbratges, ni estacione el seu vehicle davall els mateixos, ni en les proximitats de murs, tàpies o tanques. Davant de qualsevol situació de risc cride a la Policia o els Bombers.

 • Si observa algun embornal obstruït cride a la Policia, perquè s'avise al servici de neteja, perquè en cas de pluja no circularia l'aigua pels albellons.

 • Si circula i travessa un toll de grans dimensions, comprove a l'eixir d'ell les condicions dels frens, perquè poden veure's afectades com a conseqüència de l'aigua.