Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

 • Imprimir
 • Contactar

Buscador

8
 • Imprimir

Peatons i bicicletes

(id: 2621)
Per a caminar per la ciutat:

 • Si hi ha zones de vianants, camine sempre per elles, sense invadir la calçada.
 • Si no existixen, vaja el més prop possible dels edificis. Millor per l’esquerra per a veure vindre d’enfront dels vehicles.
 • Preste especial atenció a les entrades i eixides d’automòbils per les voreres, per l’existència de garatges o tallers.
 • No camine pel rastell ni molt prop d’ell.
 • Encreuament pels passos per a vianants, sense córrer però sense detindre’s en la calçada. Si no hi ha, encreuament pels cantons: és més segur.
 • Mire sempre abans de creuar i faça-ho en línia recta, que és el camí més curt, pel costat més allunyat a on es detenen els cotxes.

Caminar per carretera:

 • Camine per la vorera d’emergència esquerre. Si no hi ha, vaja el més separat que puga del bord de la calçada.
 • Encreuament per llocs on no hi haja corbes o altres obstacles que no li deixen veure els vehicles o on la seua acció puga sorprendre als conductors.
 • Els dies de pluja són especialment perillosos: el paraigua resten visibilitat als vianants i és freqüent l’entelament dels vidres dels cotxes.
 • Tant en carretera com en ciutat, la roba fosca –freqüent en les enamores d’abric– fa que el vianant siga menys visible, especialment en condicions de poca lluminositat.
 • De nit, faça’s veure. Porte un element reflector (braçalet, cinturó, jupetí...) o lluminós, com una llanterna.
 • No travesse un pas a nivell quan divise el tren, encara que siga a la llunyania, o quan ja estiguen abaixant les barreres.

A peu amb els seus fills:

 • Indique’ls quins són els llocs més segurs per a creuar, encara que s’haja de caminar un poc més.
 • Recorde’ls que, abans de creuar per un pas de vianants, sempre han d’assegurar-se de que no vinga cap cotxe.
 • Cal creuar correctament, utilitzant els passos de vianants en què hi ha semàfor, esperant sempre que es pose verd. Si hi ha un policia local, explique’ls que han d’estar atents fins que ell ens done pas.
 • Si no hi ha semàfor ni pas de vianants, s’haurà d’anar a creuar pels cantons, ja que és on hi ha millor visibilitat i els vehicles circulen més lentament.
 • Cal caminar per la vorera, preferiblement per la part que queda més lluny de la circulació, vigilant les entrades i eixides dels aparcaments.
 • No cride als seus fills des de l’altre costat del carrer, poden creuar sense mirar.
 • Explique’ls que la calçada no és un lloc per a jugar. La circulació no és un joc.

- Amb bicicleta

 • Han de portar casc i la resta d’elements de protecció.
 • És aconsellable evitar els carrers en què hi haja molt tràfic.
 • És aconsellable evitar els carrers amb molta pendent.
 • Han de ser prudents i correctes, tant amb els vianants com amb els conductors.

- En patí o monopatí

 • No poden circular per la calçada; si ho fan per la vorera, han de respectar als vianants.
 • Han d’utilitzar els elements de protecció.

- En transport públic

 • S’ha d’esperar l’autobús en la vorera.
 • No es pot jugar prop de la calçada.
 • Cal cedir els seients a les persones que ho necessiten.
 • Si viatgen de peu, han d’agafar-se a les barres de subjecció per a no caure en cas de frenada.
 • Cal donar-los la informació necessària perquè es comporten adequadament.