Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

 • Imprimir
 • Contactar

Buscador

8
 • Imprimir

Protecció i actuació en accidents

(id: 2622)
Mesures preventives generals

Conductor:

 • No consumir begudes alcohòliques, ni drogues, ni menjars copioses. El límit d’alcoholèmia és de 0,5 gr./l. per a conductors normals i 0,3 gr./l. per a conductors professionals o amb menys de dos anys de carnet.
 • No és convenient conduir més de 2-3 hores seguides i és bo fer parades cada 300 km per a reduir la fatiga muscular i la tensió al conduir.
 • Cal mantindre la distància de seguretat amb el cotxe de davant i en cas de pluja està distància ha de ser el doble.
 • No oblide posar-se el cinturó de seguretat, per a donar exemple als xiquets.
 • Si esta viatjant amb motocicleta (conductor i acompanyant) haurà de portar casc protector.

Vehicle:

 • Abans d’emprendre un viatge el vehicle ha de ser revisat i comprovat.
 • Cal subjectar i col·locar tot l’equipatge de manera que no constituïsca un risc de caiguda ni moleste a la visibilitat del conductor. Si viatja amb animals cal portar-los en compartiments separats.

Ocupants:

 • No porte en braços a un xiquet dins del cotxe en qualsevol trajecte.
 • Els xiquets han de viatjar sempre en els seients posteriors.
 • Els xiquets menors de 3 anys segons les noves normes de la DGT, ara estan sempre obligats a utilitzar un sistema de retenció homologat al seu pes i talla. Qualsevol persona major de 3 anys que no abast una estatura de 150 cm, ha d’utilitzar un sistema de subjecció homologat a la seua talla i pes, sempre que els vehicles disposen d’ell. En cas contrari, ha d’usar el cinturó de seguretat dels adults en els seients posteriors.
 • Tots els ocupants han d’usar cinturó de seguretat.

Socórrer als ferits:

Cal fer un recompte de víctimes, tenint en compte que han pogut eixir despedits o poden estar atrapats en algun lloc no visible. S’ha de preguntar als ocupants quants viatjaven en el cotxe, revisar els maleters i la contornada.

 • No cal atendre primer la persona que més cride o que tinga pitjor aspecte.
 • Netejar la boca de l’accidentat i alliberar-li de la roba que puga oprimir-li.
 • Cal observar si el ferit està conscient, si respira i té pols. Cal mirar també si sagna per alguna ferida.
 • Si la víctima està inconscient, però respira i té pols, caldrà col·locar-ho en posició lateral de seguretat i vigilar la seua respiració.
 • Si no respira i té pols, s’haurà de mirar si té algun cos estrany en la boca o si la llengua li tapa la gola. Si és així retirar-ho i practicar-li la respiració boca a boca.
 • Si no respira i no té pols, cal iniciar la reanimació cardiopulmonar bàsica.
 • Si el ferit presenta una hemorràgia cal pressionar directament sobre el punt sagnant durant almenys 10 minuts. Si s’amera el drap no s’ha d’alçar sinó col·locar un altre damunt.
 • No es mourà als accidentats a menys que córrega perill la seua vida per causa d’incendi o explosió del vehicle. Si la persona no respira i no té pols se li ha de mobilitzar, com a mínim traumàticament possible, per a iniciar les maniobres de ressuscitació. Qualsevol manipulació ha d’evitar que es produïsca una flexió del cos.

Alertar als servicis de socors:

Depenent de la gravetat de l’accident haurem d’avisar a distints servicis de socors: guàrdia civil, policia, bombers, ambulàncies etc...

Davant d’una petició d’auxili les dades mínims que hem de donar són:

 • Identificació de la persona que parla.
 • Número de telèfon des del que es fa la petició, perquè efectuen la comprovació i ens comuniquen qualsevol eventualitat que puga ocórrer.
 • Lloc de l’accident, carretera i punt quilomètric. És útil donar algun tipus de referència de la zona i si hi ha algun risc específic.
 • Nombre de víctimes i les seues lesions. Si hi ha algun atrapat és important dir-ho perquè acudisquen els bombers.
 • Tipus d’accident i vehicles implicats.
 • Riscos climàtics de la zona (pluja, boira, neu etc...).
 • Perills en la zona d’intervenció: incendi, vessament de gasolina o de productes inflamables, inestabilitat del vehicle etc...

Protegir el lloc de l’accident

És essencial en primer lloc fer segur el lloc de l’accident, tant per als accidentats com per a les persones que van a socórrer-los.

 • Apartar a la víctima/es del perill.
 • Estacionarem el vehicle fora de la calçada en un lloc segur.
 • Mantindre encesa la senyalització d’emergència.
 • Col·locar, abans i després de l’accident, els triangles d’emergència, aproximadament a uns 150 metres.
 • Desconnectar el contacte dels vehicles accidentats i assegurar-los tirant el fre de mà.
 • Si hi ha vessament d’oli o gasolina, senyalitzar-ho i demanar a algú que tire terra o arena per damunt.
 • No fumar en les proximitats.
 • Si és de nit, il·luminar la zona amb la llanterna del vehicle o amb els fars i demanar a altres conductors que facen el mateix.
 • En cas de boira extremar les mesures de senyalització i il·luminació de l’accident.
 • Si hi ha foc, i no han arribat els bombers, intentar apagar l’incendi amb l’extintor en pols del nostre vehicle.