Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Punt d'informació cadastral

L'Ajuntament de Riba-roja del Túria disposa d'oficines que presten els servicis que oferix l'oficina virtual de cadastre a través dels Punts d'Informació Cadastral, en avant PIC, mitjançant la seua sol.licitud per part del contribuent.


El PIC oferix als ciutadans la informació que conté la Base de Dades Nacionals del Cadastre. Esta base de dades conté informació no sols literal o alfanumèrica sinó també cartogràfica, i a més, es restablix diàriament d'acord amb el resultat dels processos d'actualització cadastral realitzats en totes i cada una de les Gerències i Subgerències del Cadastre, directament o amb la col·laboració de les Corporacions locals, els fedataris públics i altres entitats.


La senzillesa i comoditat del nou procediment d'accés a la informació cadastral a través dels PIC determina l'acostament de l'Oficina Virtual del Cadastre, a més de a tots els ciutadans que no disposen del certificat d'usuari, als que, disposant del mateix, desitgen sol·licitar la prestació dels servicis de l'Oficina Virtual del Cadastre a través dels seus representants.També permet l'accés als representants dels titulars cadastrals que acrediten tal condició.


La Direcció General del Cadastre, de conformitat amb la Resolució de 29 de març del 2005, per la qual s'aprova el règim i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral (PIC), publicat en el BOE de data 7 de maig del 2005, ha autoritzat l'establiment i funcionament de tals punts per a oferir:

  • Servici de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.


  • Servici de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seua titularitat.


  • Servici de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.


  • Qualssevol altres servicis de consulta i certificació que s'implanten en el futur, en els termes de la Resolució que es dicte a este efecte.