Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

Pressupostos Municipals

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, remet la informació trimestral de l'execució pressupostària al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

 

En el següent enllaç poden consultar informació relativa a pressupostos, liquidacions i execucions pressupostàries.