Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Video del ple de 14 de desembre de 2015

Video del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de T˙ria el dilluns 14 de desembre de 2015 a les 19:00 hores.

15 de desembre de 2015

Part I del Ple ordinari celebrat el dilluns 14 de desembre de 2015.

Continguts:

1. Aprovació Actes Anteriors.
Acta sessió 02/11/2015
Acta sessió 23/11/2015

2. Proposta d'Acord: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.
2.1 933/2015/AC_Declaració de compatibilitat curs acadèmic 2015-2016 a D. José Morales Hernández.
2.2 80/2015/PGRU_Proposta de resolució de l’equip de govern sobre la crisi dels refugiats Sirians.
2.3 73/2015/PGRU_Proposta de resolució de l’equip de govern sobre la recuperació de la història de Riba-roja de Túria.
2.4 898/2015/AC_Acord relatiu a l’aprovació definitiva de la resolució de la condició d’Agent Urbanitzador en la Unitat d’Execució CASC 13.
2.5 986/2015/AC_Acord relatiu a l’estimació parcial del recurs de reposició interposat per VALVELLA NOU, S.L. contra l’acord plenari de 4 de maig de 2015, sobre la iniciació de l’expedient per a la resolució de l’adjudicació del PAI U.E. VELLA 6.
2.6 993/2015/AC_Acord relatiu a la suspensió de l’atorgament de Llicències d’Obra i Activitats diverses.
2.7 999/2015/AC_Acord relatiu al compliment del conveni de l’actuació urbanística U.E. PACADAR.
2.8 998/2015/AC_Acord relatiu a l’aprovació de l’Inventari Municipal de Béns 2014 fins a 4 de juny de 2015.
2.9 83/2015/PGRU_Proposta de resolució de l’equip de govern sobre la sol·licitud d’un nou Centre de Salut.
2.10 79/2015/PGRU_Proposta de resolució de l’equip de govern sobre la lluita contra la pobresa energètica.

3. Proposicions: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.

3.1 74/2015/PGRU_Proposició Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciutadania per a sol·licitar que es facen públics els viatges i les agendes dels regidors de la Corporació.

Part II del Ple ordinari celebrat el dilluns 14 de desembre de 2015.

Continguts:

3.2 75/2015/PGRU_Proposició Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciutadania per a la instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics municipals, creació d’espais “Cardioprotegidos” i formació de Primers auxilis.
3.3 82/2015/PGRU_Proposició Grup Municipal Partit Popular per a la creació del pagament a la carta en els Impostos Municipals.
3.4 81/2015/PGRU_Proposició Grup Municipal Partit Popular per a oferir el servici de “Menjar a casa”per als xiquets/as durant vacances de Nadal.
3.5 78/2015/PGRU_Proposició Grup Municipal Riba-roja Pot sobre pressupostos participatius.
3.6 78/2015/PGRU_Proposició Grup Municipal Riba-roja Pot sobre finestreta única.

4. Part d'Informació, Impuls i control dels Òrgans de Govern.

4.1 Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses des de la 2462/15 a la 2804/15.

5. Precs i Preguntes.