Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

7 Altres dades objecte de publicaciˇ

En compliment dels nostres estàndards propis exigència i basant-se en l'article 24 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, el qual contempla textualment:

 

Article 24.1 L'Ajuntament de Riba‐roja de Túria, facilitarà altres índexs propis d'exigència quan així s'acorde per l'òrgan competent en matèria de transparència, accés a la informació pública i reutilització de dades.


Item 81 Relació d'agendes de la resta dels regidors de l'equip de govern.
 (id: 7957)
Item 82 Obsequis i regals.
 (id: 7957)
Item 83 Rendes.
 (id: 7957)
Item 84 Rendició de comptes.
 (id: 7957)
Ítem 85 Costos de campanya i publicitat, i de promoció institucional.
 (id: 7957)
Ítem 86 Publicació de retribucions íntegres, declaració de la renda i bens del personal de confiança.
 (id: 7957)
Ítem 87 Registre de Precs i Preguntes, realitzades per la corporació a l'equip de govern.
 (id: 7957)
Ítem 88 Memorias de Responsabilidad Social y Sostenibilitat.
 (id: 7957)
Ítem 89 Rendició de comptes respecte a les subvencions rebudes de Fons Europeus.
 (id: 7957)